Cele ogólne  1. Polepszenie obecnego stanu ochrony przyrody;
  2. Poprawa postrzegania przez społeczeństwo zagadnień związanych z ochroną różnorodności biologicznej oraz założeń programu Natura 2000 poprzez prowadzenie edukacji ekologicznej;
  3. Wyszukiwanie lokalizacji gniazd wybranych gatunków ptaków;
  4. Zapewnienie ochrony i spokoju w obszarze lęgowym przy gniazdach wybranych gatunków ptaków;
  5. Zabezpieczanie gniazd wybranych gatunków ptaków przed ich rozpadem i opuszczeniem przez ptaki oraz budowa nowych gniazd;
  6. Zwiększenie liczby przeszkolonych wolontariuszy oraz zwiększenie liczby osób włączonych w program ochrony i obserwacji ptaków.


2005 - 2024 © Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych.

Kopiowanie, modyfikowanie, wykorzystywanie i dystrybucja treści, zdjęć i rysunków zawartych na stronach serwisu "www.ptakikarpat.eco.pl"
dozwolona wyłącznie za zgodą Fundacji i autorów zdjęć oraz rysunków.