Dokarmianie ptaków

Dokarmianie ptaków1. Formy dokarmiania ptaków w zimie

• dostarczanie prowiantu;
• zasadzenie krzewu, drzewa;
• pozostawienie nieoberwanych owoców (np. na jabłoni, gruszy);
• zasadzenie żywopłotu ze śnieguliczki, wiciokrzewu lub bluszczu;
• pozostawienie fragmentu zapuszczonej ł±ki lub rowu porośniętego chwastami.


2. Miejsca dokarmiania ptaków:

• przy domu,
• w lesie,
• w ogrodzie,
• W parku.


3. Czas dokarmiania:

• pierwsze przymrozki;
• stałe pogorszenie pogody;
• możliwość przerwania w czasie odwilży.


4. Zasady lokalizacji pokarmu:

• karmnik powinien być umieszczony obok drzewa lub krzewu na których ptaki będę mogły przysiadać i gdzie znajd± schronienie w razie potrzeby;
• z dala od okien, aby unikać kolizji ptaków z szybami, ewentualnie na parapecie;
• karmnik należy zabezpieczyć przed kotami.


5. Zasady przygotowania pokarmu dla ptaków

• systematyczne uzupełnianie;
• pokarm powinien być suchy;
• pokarm powinien być świeży;
• pokarm nie powinien być słony, ponieważ ptaki nie potrafi± wydalać soli;
• zalecane ziarna: słonecznik, proso, ziarna zbóż, gruba kasza, suszone owoce, daktyle;
• niesolona słonina, smalec;
• czysta woda.

6. Inne sposoby zwiększaj±ce szanse przeżycia ptaków:

• budowanie budek lęgowych;
• pozostawienie martwego drzewa;
• pozostawienie zarośniętej miedzy, ale i;
• pozostawienie nieuprz±tniętych gałęzi;
• pozostawienie drzewa porośniętego jemioł±.


2005 - 2022 © Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych.

Kopiowanie, modyfikowanie, wykorzystywanie i dystrybucja tre¶ci, zdjęć i rysunków zawartych na stronach serwisu "www.ptakikarpat.eco.pl"
dozwolona wył±cznie za zgod± Fundacji i autorów zdjęć oraz rysunków.