Pleszka


Phoenicurus phoenicurusSytuacja w Polsce

Gatunek ciągle stosunkowo liczny, choć w Europie wyraźnie zmniejszający liczebność.


Sytuacja w Małopolsce

Nieznana. Wydaje się, że podobnie jak w pozostałej części kraju nie jest to gatunek rzadki, szczególnie w obrębie osiedli ludzkich.


Środowisko

Osiedla o niskiej zabudowie, parki, ogrody, sady, prześwietlone fragmenty lasów i ich obrzeża.


Pokarm

Bezkręgowce w sezonie lęgowym, jesienią owady.


Gniazdo

W półdziupli, we wnęce, skrzynce lęgowej itp., większej szczelinie, buduje wyłącznie samica.


Biologia lęgowa

6-7 jaj wysiaduje 2 tyg., tyle też w gnieździe przebywają pisklęta.


Wędrówki

Wędrowny. Przylot w IV, odlot do końca X. Zimuje w Afryce n płn. od równika.


Status ochronny

Chroniony.


Ciekawostki

Znajdowano lęgi w skałach. Pleszka przy gnieździe bywa bardzo agresywna wobec innych gatunków ptaków, nierzadko atakując.


Literatura

  1. Cramp S. i Simmons K. (ed.) 1980. The Birds of the Western Palearctic. Vol. II. OUP. Oxford. UK.
  2. Tomiałojć L., Stawarczyk T. 2003. Awifauna Polski. Rozmieszczenie, liczebność i zmiany. PTPP "pro Natura", Wrocław.


Galeria


Samiec pleszki jest jednym z najbarwniejszych krajowych ptaków. - fot. Romuald Mikusek
Samiec pleszki jest jednym z najbarwniejszych krajowych ptaków.

fot. Romuald Mikusek

2005 - 2024 © Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych.

Kopiowanie, modyfikowanie, wykorzystywanie i dystrybucja treści, zdjęć i rysunków zawartych na stronach serwisu "www.ptakikarpat.eco.pl"
dozwolona wyłącznie za zgodą Fundacji i autorów zdjęć oraz rysunków.