Sóweczka


Glaucidium passerinumSytuacja w Polsce

Gatunek wyraźnie zwiększający swoją liczebność. Szczególnie wzdłuż południowej i północno-wschodniej granicy.


Sytuacja w Małopolsce

Ciągle nieliczny, miejscami średnio liczny w pasie Beskidów.


Środowisko

Żyzne lasy mieszane i świerkowe o zróżnicowanej strukturze przestrzennej, często w pobliżu dolin, cieków wodnych, młodników, dróg.


Pokarm

Zależnie od pory roku przeważają małe ptaki i drobne ssaki.


Gniazdo

Zawsze w dziupli po dzięciole dużym, czasami też trójpalczastym, wyjątkowo po dzięciole zielonosiwym i w budce lęgowej.


Biologia lęgowa

Toki rozpoczyna już w II. Jaja składa w IV. 3-8 młodych wylatuje z gniazda w V lub VI.


Wędrówki

Podejmuje niewielkie wędrówki w poszukiwaniu dogodnych warunków do przezimowania (obfitość pokarmu i schronień). Populacje z Europy północnej silniej wędrowne, i ptaki mogą w od jesieni do wiosny pojawiać się u nas.


Status ochronny

Gatunek wymieniony w Dyrektywie Ptasiej i Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt. Od 2012 roku gniazda podlegają ochronie strefowej całorocznej o promieniu 50 m.


Ciekawostki

W okresie zimy może odwiedzać karmniki. W tym okresie widuje się też ptaki przysiadujące na drutach w krajobrazie otwartym.


Literatura

  1. Cramp S. i Simmons K. (ed.) 1980. The Birds of the Western Palearctic. Vol. II. OUP. Oxford. UK.
  2. Mikusek R. (red.) 2005. Metody Badań i Ochrony Sów. Wyd. FWIE. Kraków.


Galeria


W środku dnia sóweczka jest mniej aktywna niż rano i wieczorem. Noce przesypia w ukryciu. - fot. Romuald Mikusek
W środku dnia sóweczka jest mniej aktywna niż rano i wieczorem. Noce przesypia w ukryciu.

fot. Romuald Mikusek
Samce sóweczki nierzadko przysiadują na czubkach drzew. Niestety w tych miejscach mogą być łatwiej wykryte przez drobne ptaki, które od tego momentu nękają sowę. - fot. Romuald Mikusek
Samce sóweczki nierzadko przysiadują na czubkach drzew. Niestety w tych miejscach mogą być łatwiej wykryte przez drobne ptaki, które od tego momentu nękają sowę.

fot. Romuald Mikusek
Dziupla dzięcioła dużego zajęta przez sóweczkę. - fot. Romuald Mikusek
Dziupla dzięcioła dużego zajęta przez sóweczkę.

fot. Romuald Mikusek
Sóweczka polująca na drobne ssaki siada blisko pnia poniżej nasady korony. - fot. Romuald Mikusek
Sóweczka polująca na drobne ssaki siada blisko pnia poniżej nasady korony.

fot. Romuald Mikusek
W diecie sóweczki w okresie lęgowym dominują ptaki. Ten samiec upolował w stercie chrustu strzyżyka. - fot. Romuald Mikusek
W diecie sóweczki w okresie lęgowym dominują ptaki. Ten samiec upolował w stercie chrustu strzyżyka.

fot. Romuald Mikusek
Niektóre dziuple okupowane przez sóweczkę są wyjątkowo ciasne. - fot. Romuald Mikusek
Niektóre dziuple okupowane przez sóweczkę są wyjątkowo ciasne.

fot. Romuald Mikusek
Młode sóweczki są ciemniejsze od rodziców i brak u nich cętek na wierzchu ciała. - fot. Romuald Mikusek
Młode sóweczki są ciemniejsze od rodziców i brak u nich cętek na wierzchu ciała.

fot. Romuald Mikusek
Sóweczki dopuszczają obserwatora na niewielką odległość. Warto zachować dystans co najmniej 20 m, aby móc obserwować naturalne zachowania sóweczki. - fot. Romuald Mikusek
Sóweczki dopuszczają obserwatora na niewielką odległość. Warto zachować dystans co najmniej 20 m, aby móc obserwować naturalne zachowania sóweczki.

fot. Romuald Mikusek
Sóweczki - w przeciwieństwie do innych sów - po wylocie rzadko lądują na ziemi, gdyż od razu dość dobrze latają. - fot. Romuald Mikusek
Sóweczki - w przeciwieństwie do innych sów - po wylocie rzadko lądują na ziemi, gdyż od razu dość dobrze latają.

fot. Romuald Mikusek
Świerk jest nieodzownym elementem środowiska życia sóweczki. - fot. Romuald Mikusek
Świerk jest nieodzownym elementem środowiska życia sóweczki.

fot. Romuald Mikusek
Po zachodzie słońca i wczesnym rankiem samce sóweczki głoszą zajęcie terytoriów z czubków drzew. - fot. Romuald Mikusek
Po zachodzie słońca i wczesnym rankiem samce sóweczki głoszą zajęcie terytoriów z czubków drzew.

fot. Romuald Mikusek
Zanim młode sóweczki uzyskają samodzielność muszą nauczyć się polować. - fot. Romuald Mikusek
Zanim młode sóweczki uzyskają samodzielność muszą nauczyć się polować.

fot. Romuald Mikusek
Samiec sóweczki, mniejszy od samicy, wyróżnia się  proporcjonalnie dużą, zaokrągloną głową. - fot. Romuald Mikusek
Samiec sóweczki, mniejszy od samicy, wyróżnia się proporcjonalnie dużą, zaokrągloną głową.

fot. Romuald Mikusek

2005 - 2024 © Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych.

Kopiowanie, modyfikowanie, wykorzystywanie i dystrybucja treści, zdjęć i rysunków zawartych na stronach serwisu "www.ptakikarpat.eco.pl"
dozwolona wyłącznie za zgodą Fundacji i autorów zdjęć oraz rysunków.