Inwentaryzacja ptaków i szukanie gniazd i miejsc lęgowychSzukanie gniazd i miejsc lęgowych wybranych gatunków ptaków programu Natura 2000: planowane jest wyszukanie maksymalnej liczby zajętych gniazd lub obszarów lęgowych 25 gatunków ptaków, które z punktu widzenia kryteriów poszczególnych krajów gnieżdżą się na obszarach objętych zasięgiem projektu w dużej liczbie. Jest to podstawowe działanie do zrealizowania, aby móc wykonać dalsze prace przy ochronie wymienionych gatunków. Będą one prowadzone głównie przy pomocy dużej liczby wolontariuszy - członków obydwu organizacji, na całym obszarze objętym projektem podczas jego trwania.


2005 - 2024 © Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych.

Kopiowanie, modyfikowanie, wykorzystywanie i dystrybucja treści, zdjęć i rysunków zawartych na stronach serwisu "www.ptakikarpat.eco.pl"
dozwolona wyłącznie za zgodą Fundacji i autorów zdjęć oraz rysunków.