Odgłosy ptaków


Odgłosy ptaków


Spacerując po lesie czy też parku często jesteśmy uczestnikami ptasich koncertów. Ale czy ktoś z nas zastanawiał się, co oznacza ta ptasia mowa? Kim są ci mali śpiewacy? Śpiewa samiec, a może samica?


Ze śpiewem ptaków jest podobnie jak z mową ludzi. Pisklęta najpierw gaworzą próbując naśladować zasłyszane dźwięki by w końcu ułożyć je w długie trele. Z czasem zatracają zdolność uczenia się nowych piosenek.
Na świecie jest zaledwie kilka gatunków, które potrafią przyswajać nowe dźwięki przez całe życie- są to m.in. szpak oraz kanarek. Ptaki w obrębie jednego gatunku mają wspólny "język", ale wykształcają różne dialekty. Studiowanie ptasich głosów jest niezwykle trudne.


Ich śpiew zależy m. in. od masy oraz wielkości osobnika określonego. Niektórzy obserwatorzy dochodzą do takiej wprawy, że po ptasich trelach potrafią rozpoznać, z jakiego terenu pochodzi dany osobnik.
Ptasi śpiew związany jest z przekazaniem informacji, że osobnik zajął swoje terytorium i czeka na odbycie lęgu. Na początku samiec wysyła zaproszenie matrymonialne dla samicy. Ona po jego trelach jest w stanie ocenić sprawność fizyczną adoratora- w ten sposób bada czy osobnik przekaże jej potomstwu najlepsze geny. Gdy ptaki połączą się w pary samiec oznajmia konkurentom z okolicy, że to terytorium jest już zarezerwowane.
Poniżej opisano śpiew najczęściej spotykanych polskich ptaków:

Wrona- głośne, ochrypłe kraaa
Kruk- niskie korr
Sroka- głośne szak szak oraz ciche szczebiotanie
Wróbel- ostre szilp szilp
Mazurek- podobniej jak wróbel, ale ma delikatniejszy głos
Dzierlatka- śpiew jak u skowronka, ale ciągły
Muchołówka szara- słabe cit cit
Pliszka siwa- ostre cisis ciwit
Jaskółka dymówka- głośny, radosny szczebiot
Jaskółka oknówka- cir cir
Jerzyk- przeraźliwe cirrrr sirrr cirrr
Kawka- głośne kjak kau
Bocian biały- młode kwiczą i syczą, natomiast starsze głośno klekoczą
Dzwoniec-trel trrrr, często też gik
Trznadel- śpiewa cicicici- cidiu
Kulczyk- wysokie i szybkie srl
Krętogłów- monotonne dee dee dee
Zięba- pink pink, wyśpiewuje ci cicittjutjutjut citia
Sikorka bogatka- pink pink, podobnie jak zięba
Kowalik- tju tju tju, bil bil bil
Szczygieł- wysoke i metaliczne pikelnik, didelit
Słowik rdzawy- kufi kufi kufi, śpiewa głośniej niż słowik szary
Strzyżyk- energiczne trik trik Drozd śpiewak- kilka razy te same dźwięki filip filip filip trafił trafił
Kukułka- samiec krzyczy kukuk, natomiast samica prrri
Dzięcioł duży- krótkie proste kiks kiks
Wilga- gwizd giglijo
FWIE2005 - 2022 © Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych.

Kopiowanie, modyfikowanie, wykorzystywanie i dystrybucja treści, zdjęć i rysunków zawartych na stronach serwisu "www.ptakikarpat.eco.pl"
dozwolona wyłącznie za zgodą Fundacji i autorów zdjęć oraz rysunków.