Konkurs "O czym spiewają ptaki?"Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych prac literackich na temat ptaków zamieszkujących Karpaty Zachodnie (powiaty: cieszyński, żywiecki, tatrzański, nowotarski, nowosądecki, limanowski, gorlicki, myślenicki, suski i wadowicki). Konkurs podzielony będzie na dwie kategorie: wiersz i opowiadanie (maksymalnie jedna strona A4). Wiersz bądź opowiadanie powinny mówić o życiu ptaków, zwyczajach, przygodach jakie mogą przeżyć o ich wyglądzie o ich gniazdach itp.
Konkurs przewidziany jest dla dzieci i młodzieży (od 8 do 18 roku życia) z powiatów: cieszyńskiego, żywieckiego, tatrzańskiego, nowotarskiego, nowosądeckiego, limanowskiego, gorlickiego, myślenickiego, suskiego i wadowickiego.
Termin przesyłania prac mija z dniem 30 września 2013 (do godz. 23:59). Pracę należy wysłać na adres mailowy: edukacja@fwie.pl lub na adres Fundacji:

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
Ul. Czysta 17/4
31 - 121 Kraków.
Decyduje data stempla pocztowego.

Pod pracą należy umieścić:
- Imię i nazwisko
- Adres
- Mail/telefon kontaktowy
- Wiek
- Skan zgody Rodzica lub Opiekuna prawnego na udział w konkursie i wykorzystanie danych osobowych uczestnika konkursu na potrzeby realizacji projektu

Komisja po ocenie prac wyłoni 5 laureatów z każdej kategorii (wiersz, opowiadanie), które zostaną opublikowane na stronie internetowej projektu. Nagrodami w konkursie będą wydawnictwa przyrodnicze, gadżety terenowe i turystyczne lub gry edukacyjne. Wyniki konkursu zostaną opublikowane 11 października 2013 na stronie internetowej. Szczegóły w regulaminie konkursu . Serdecznie zapraszamy!!!

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych ma przyjemność poinformować o wynikach konkursu organizowanego w ramach projektu, pn. "Ochrona zagrożonych gatunków ptaków w Karpatach Zachodnich" pt. "O czym śpiewają ptaki". Konkurs przeznaczony był dla dzieci i młodzieży do 18 lat. Głównym celem konkursu było napisanie opowiadania lub wiersza o życiu i zwyczajach ptaków żyjących na terenie Karpat Zachodnich. Przy ocenie prac komisja brała pod uwagę głównie:

- pomysł
- kreatywność
- oryginalność

Z nadesłanych prac wybrano 5 najciekawszych opowiadań i 5 najciekawszych wierszy. W kategorii "Opowiadania" nagrody otrzymują:

- Mateusz Szczęsnowski
- Mikołaj Skolarus
- Antoni Cierniak
- Oliwia Kęsicka
- Natalia Szczepaniak

W kategorii "Wiersze" nagrody otrzymują:
- Teresa Czaja
- Patryk Szczepaniak
- Joanna Głuc
- Gabriela Róg
- Jan Słowik

W związku z tym, iż nadesłano wiele ciekawych prac organizatorzy postanowili wręczyć również wyróżnienia dla:
- Kamili Mirocha
- Olgi Ficek
- Karoliny Szczęsnowskiej
- Jana Bieleckiego
- Natalii Janczy
- Marzeny Platy
- Agnieszki Pająk

Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za udział w konkursie a laureatom gratulujemy! Nagrodzone pracę można przeczytać na stronie projektu. Nagrody wyślemy pocztą.


2005 - 2024 © Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych.

Kopiowanie, modyfikowanie, wykorzystywanie i dystrybucja treści, zdjęć i rysunków zawartych na stronach serwisu "www.ptakikarpat.eco.pl"
dozwolona wyłącznie za zgodą Fundacji i autorów zdjęć oraz rysunków.