Dzięcioł trójpalczasty


Picoides tridactylusSytuacja w Polsce

Występuje jedynie w Karpatach i w płn.-wsch. Polsce.


Sytuacja w Małopolsce

Słabo poznana. Szacuje się na ponad 100 par. Ma duże tetytoria, co powoduje duże rozproszenie par lęgowych.


Środowisko

Występowanie gatunku silnie uzależnione od obecności świerka a także jodły w górach, koniecznie również ze starymi i obumierającymi drzewami.


Pokarm

Głównie dorosłe owady oraz ich larwy żerujące pod korą, zwykle korniki. Żeruje płytko. Pokarm młodym dostarcza w dziobie.


Gniazdo

Wielkość dziupli lęgowej identyczna jak u dzięcioła dużego, jednak jej kształt jest bardziej eliptyczny. Kują oboje rodzice.


Biologia lęgowa

Lęgi późno, bo dopiero w V. 3-7 jaj wysiaduje zaledwie ok. 11 dni. Młode opuszczają gniazdo po 22-25 dniach.


Wędrówki

Osiadły. Niezależnie od pogody może pozostawać w terytorium przez cały rok. Obserwuje się też naloty ptaków z północnych populacji.


Status ochronny

Gatunek z zał. I Dyrektywy Ptasiej, wg PCzKZ - narażony na wyginięcie.


Ciekawostki

W Karpatach występuje podgatunek alpejski: Picoides tridactylus alpinus.


Literatura

  1. Cramp S. & Simmons K. (ed.) 1980. The Birds of the Western Palearctic. Vol. II. OUP. Oxford. UK.
  2. Piotrowska M., Wesołowski T. Dzięcioł trójpalczasty Picoides tridactylus. W: Sikora A., Rohde Z., Gromadzki M., Neubauer G., Chylarecki P. (red.) 2007. Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań. Ss: 312-313.
  3. Walankiewicz W., Czeszczewik D., Nowak D. 2009. Dzięcioł trójpalczasty Picoides tridactylus. W: Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z. Monitoring Ptaków Lęgowych. Poradnik metodyczny dotyczący gatunków chronionych Dyrektywą Ptasią, ss. 545-551. GIOŚ, Warszawa.
  4. Wesołowski T. 2004. W: Gromadzki M. (red.) Ptaki (cz. II). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. T. 8, s. 280-2832005 - 2024 © Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych.

Kopiowanie, modyfikowanie, wykorzystywanie i dystrybucja treści, zdjęć i rysunków zawartych na stronach serwisu "www.ptakikarpat.eco.pl"
dozwolona wyłącznie za zgodą Fundacji i autorów zdjęć oraz rysunków.